Pierwsza publikacja z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 już dostępna!

Pierwsza publikacja z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 już dostępna!
Print Friendly, PDF & Email

Szanowny Państwo,

informujemy, że opublikowane zostało pierwsze opracowanie zawierające wyniki ubiegłorocznego spisu rolnego „Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników”. Publikacja zawiera podsumowanie wstępnych wyników PSR 2020 w zakresie podstawowych informacji dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Dostępna jest ona na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-raport-z-wynikow,4,1.html.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.