Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Print Friendly, PDF & Email


Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego.

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób dokonać zgłoszenia inicjatywy i/lub propozycji rozwiązań planistycznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów.
Rozwiń formularz kontaktowy..

  Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomość e-mail.:

  Imię Nazwisko (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Temat Wiadomości (wymagane):

  Wiadomość (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest URZĄD MIEJSKI W NAŁĘCZOWIE, Ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów.


  Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

  Informacja o unieważnieniu konkursu planistycznego

  ogłoszonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach działania „FUTURE CITY GAME” organizowanego w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – Edycja II

  Burmistrz Nałęczowa informuje, iż w związku z panującą pandemią a co za tym idzie również brakiem możliwości przeprowadzenia zajęć w szkołach unieważnia się ogłoszony w dniu 27.03.2020 r. konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Moja przestrzeń w przyszłości, miejsce Gmina Nałęczów realizowany w ramach działania „FUTURE CITY GAME” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – Edycja II”.
  Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie ponownie zostanie ogłoszony nowy konkurs planistyczny dostosowany do obecnie panujących warunków z nowym regulaminem konkursu.
   
  Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Nałęczów.

  Burmistrz Gminy Nałęczów ogłasza konkurs planistyczny (plastyczny) dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „FutureCityGame” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

  Czytaj dalej...

  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nałęczów.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:

  I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,

  II kategoria: klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej.

  Prace konkursowe należy składać do 5 czerwca 2020 r. do godziny 10.00

  Regulamin konkursu planistycznego (konkursu plastycznego)

  Regulamin konkursu planistycznego, plik: Rozszerzenie: docx,

  Regulamin konkursu planistycznego, plik: Rozszerzenie: pdf,

  Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Nałęczów.