Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku.

I. Rodzaje zadań i termin ich realizacji.
1. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną w formie konkursów, przeglądów, wystaw i innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej oraz poświęconych ukazywaniu tradycji i obyczajów, promocji gminy;

– zadanie realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku.


2. wspieranie twórczości literackiej w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw o charakterze niekomercyjnym, promujących Nałęczów i okolice, ukazujących historię i tradycję Gminy Nałęczów

– zadanie realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku.

II. Wysokość środków publicznych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 roku na realizacje zadań określonych

– w pkt. I.1.

– w pkt. I.2.

wynosi 25 000 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

III. Forma realizacji zadań

Wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 roku o godzinie 15.30

Załącznik do Zarządzenia

Dokumenty do pobrania:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania