Ogłoszono przetarg za zakup energii elektrycznej

Ogłoszono przetarg za zakup energii elektrycznej
Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym ogłoszono przetarg na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nałęczów i jej jednostek
organizacyjnych na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r”. Oferty można składać do piątku 22 listopada do godz. 14:00.

Publiczne otwarcie ofert przewidziano w tym dniu o godz. 14:15 w pokoju nr 16.

Więcej informacji pod linkiem: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly&p2=67158