Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do Biura LGD od 6 do 24 kwietnia  2017 r.

 

Szczegółowe informacje o naborze http://zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-12017g-granty-na-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego

 

Ponadto przypominamy o trwających naborach wniosków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz wspierania współpracy między przedsiębiorcami świadczącymi usługi turystyczne w których wnioski można składać do 7 kwietnia 2017 r.
Więcej informacji o naborach dot. turystyki:

http://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci/oglosilismy-konkursy-na-inicjatywy-w-zakresie-turystyki