Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Fundację „EDU Bit” z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, pt. „Programowanie jest łatwe”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi dot. oferty można zgłaszać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500 lub na e-mail: um@naleczow.pl.

Burmistrz Nałęczowa

/-/ Wiesław Pardyka

Oferta uproszczona