Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z siedzibą w Drzewcach na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa infrastruktury obiektu przyrodniczego – ogrodu rustykalnego”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi dot. oferty można zgłaszać w terminie od 10 lipca 2019r. do 17 lipca 2019 r. na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500 wew. 21 e-mail: um@naleczow.pl lub mguzek@naleczow.pl

Burmistrz Nałęczowa

/-/ Wiesław Pardyka

Załączniki:

 oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

 formularz zgłaszania uwag