Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

„Informuje się, że w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej w województwie lubelskim
w 2024 r. korekcie uległy terminy jej przeprowadzenia (przywołane w obwieszczeniu
Wojewody Lubelskiego) na terenie niżej wymienionych powiatów:
na terenie powiatu kraśnickiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona
w okresie od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz 29 marca 2024 r.),

na terenie miasta na prawach powiatu Lublin kwalifikacja wojskowa zostanie
przeprowadzona w okresie od dnia 1 marca do dnia 29 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz 11, 18, 29 marca i 2, 8, 15, 22 kwietnia 2024 r.),

na terenie powiatu lubelskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona
w okresie od dnia 12 lutego do dnia 5 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz 29 marca 2024 r.),

na terenie powiatu ryckiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie
od dnia 13 lutego do dnia 5 marca 2024 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz 16, 23 lutego i 1, 4 marca 2024 r.).”