Obwieszczenie Starosty Puławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 października 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Puławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 października 2019 r.
Print Friendly, PDF & Email

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//obw.pdf

Na wniosek Gminy Nałęczów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa drogi gminnej nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów od km 0+000 do km 0+476,55