O krok od rozpoczęcia budowy obwodnicy Nałęczowa

O krok od rozpoczęcia budowy obwodnicy Nałęczowa
Print Friendly, PDF & Email
Dobiega końca procedura wyboru wykonawcy obwodnicy Nałęczowa.
W zorganizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przetargu na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu DW830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica jako połączenie DW826 i DW Nr 830″ wystartowało 11 firm.
✅ W ustalonym do wczoraj terminie, żaden z oferentów nie złożył odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, co oznacza możliwość podpisania umowy z wykonawcą robót.
✅ W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
✅ Rozpoczęcie prac przygotowawczych dla inwestycji planowane jest jeszcze na ten rok.