Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Fundacja „OIC Poland” w Lublinie realizuje zadanie powierzone przez Starostwo w Puławach polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej.

W związku z realizacją tego zadania powstało już 5 broszur informacyjnych, podanych poniżej.

Broszura styczeń:

Broszura luty:

Broszura marzec:

b

 

Broszura kwiecień:

Broszura maj: