„Nałęczowska Akademia Seniora”

„Nałęczowska Akademia Seniora”
Print Friendly, PDF & Email

Projekt ,,Nałęczowska Akademia Seniora’’ jest realizowany przez Gminę Nałęczów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki uzyskanym środkom finansowym
z Unii Europejskiej w wysokości 972 248,70 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od dnia 1 stycznia 2019 r. utworzył Klub Seniora. W ramach otrzymanego wsparcia siedziba Klubu została dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz
w całości wyposażona.

Lokal Klubu Seniora składa się z 4 pomieszczeń. Pokoju przeznaczonego do indywidualnych porad specjalistów tj. prawnika, psychologa, dietetyka itp. jest to miejsce, gdzie seniorzy w warunkach zapewniających intymność rozmowy o różnych problemach mogą porozmawiać ze specjalistami i innymi seniorami, skorzystać z poradnictwa, a także odpocząć. Pokoju przeznaczonego na organizację pogadanek
i spotkań okolicznościowych dla mniejszych grup, około 20 osobowych. Pokoju przeznaczonego na organizację spotkań okolicznościowych
w większych grupach oraz warsztatów i zajęć dla seniorów m.in. relaksacyjnych, muzycznych, tanecznych itp. Kuchni, która służy do codziennego funkcjonowania Klubu. Pomieszczenie zostało wyposażone w meble, sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne. Ponadto, w Klubie seniorzy mają do dyspozycji szatnię i łazienkę dostosowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem Projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób po 60 roku życia, (25 kobiet i 5 mężczyzn) z terenu naszej gminy. Z uwagi na zwiększone zainteresowanie została zwiększona liczba uczestników tj 53 osoby. Klub Seniora utworzony w ramach projektu aktywizuje, integruje, zmienia wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukuje oraz upowszechnia zdrowy styl życia. Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2021.

Uczestnicy Projektu mają możliwość uzyskania wsparcia we wskazanych formach: usługi psychologiczne, usługi prawne, doradztwo
z dietetyki, terapia tańcem i ruchem, zajęcia chóru, zajęcia kulinarne, warsztaty ,,Rusz głową”, warsztaty rękodzieła, warsztaty wizerunku, warsztaty Senior – skuteczny lider, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto przewidziane są cykliczne imprezy okolicznościowe, Gminny Dzień Seniora, wieczorki taneczne, wyjścia do kina, wyjazdy do filharmonii/teatru, wyjazdy edukacyjno – integracyjne. Zajęcia są doskonałym sposobem rekreacji i odprężenia. Dzięki nim seniorzy mogą się zrelaksować i oderwać od szarej rzeczywistości. Pomimo wielu stereotypów nasi seniorzy to aktywna grupa społeczna i chętnie korzystają z takich form spędzania wolnego czasu. Seniorzy mogą rozwijać swoje talenty i dobrze przy tym się bawić

W dniu 26 listopada 2019r. w ramach Projektu odbyło się spotkanie ze społecznością Klubu Seniora, w którym uczestniczyli Burmistrz Nałęczowa – Pan Wiesław Pardyka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie – Pani Maria Pawelec oraz jego pracownicy. Spotkanie miało na celu zintegrowanie społeczności seniorów i ukazanie jak ważne jest tworzenie takich inicjatyw dla starszych osób. Z tej okazji Pan Wiesław Pardyka wyraził wdzięczność za zaproszenie, podziękował pracownikom Ośrodka za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na inicjowaniu działań społecznych oraz wręczył upominek dla seniorów w formie kosza ze słodkościami.

Podopieczni zaprezentowali dzieła własnoręcznie wykonane podczas zajęć z decoupage, które rozwijają zdolność manualną
i pozwalają poznać nowe techniki artystyczne.

Ponadto, w ,,Nałęczowskiej Akademii Seniora” organizowane są zajęcia kulinarne na których nasi uczestnicy nie tylko uczą się nowych przepisów, ale także ćwiczą swoje umiejętności, wymieniają się doświadczeniami w zakresie gotowania, poznają nowe techniki kulinarne, dowiadują się przy tym o właściwościach warzyw, owoców, mięs.

Zajęcia „Senior – skuteczny lider”, mają na celu wzmocnienie aktywności seniorów poprzez wsparcie merytoryczne m.in. poprawę zdolności komunikacyjnych. Również usługi psychologiczne oraz prawne mają na celu ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu, a także pomagają rozwiązywać codzienne problemy. Warsztaty o tematyce psychologicznej mają za zadanie pomoc w poznaniu siebie i przybliżenie wzajemnych relacji międzyludzkich. Aby ćwiczyć pamięć, koncentrację i usprawnić logiczne myślenie seniorzy biorą udział w zajęciach „Rusz Głową”, podczas których mogą rozwijać umiejętność współdziałania oraz kojarzenia nietypowych idei. Pomimo wielu kreatywnych form rozwoju, przychodzi także czas na relaks i wyciszenie. W tym celu Klub Seniora zapewnia seniorom zajęcia z relaksacji, podczas których uczestnicy mogą odprężyć się słuchając muzyki i odgłosów natury.

Spotkanie potwierdziło jak ważną grupą społeczną są osoby starsze, i jak wielką wartość wynikającą z mądrości oraz doświadczeń życiowych wnoszą w gminną rzeczywistość. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych seniorów oraz gości.

 

Fot. Rafał Bieliński