NAŁĘCZÓW PO RAZ KOLEJNY Z FUNDUSZAMI NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!

NAŁĘCZÓW PO RAZ KOLEJNY Z FUNDUSZAMI NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!
Print Friendly, PDF & Email

Drodzy Mieszkańcy,

jest nam niezwykle miło poinformować, że sukcesem dla Gminy Nałęczów zakończył się proces oceny wniosków o dofinansowanie, w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Nałęczowa podpisał w dniu wczorajszym umowę o dofinansowanie projektu: „Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap”

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

Rywalizacja o środki nie była łatwa. Z 210 złożonych w ramach konkursu aplikacji, tylko 86 zostało wybranych do dofinansowania.

Obraz może zawierać: 1 osoba

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 2 059 900,00 zł na terenie gminy wdrożony zostanie system zarządzania energią, a na obiektach mieszkalnych zamontowanych zostanie 351 sztuk urządzeń służących do produkcji energii odnawialnej, w tym: 96 szt. kolektorów słonecznych, 252 szt. ogniw fotowoltaicznych oraz 3 piece na biomasę.

Pierwszym etapem wdrażania projektu będzie wybór wykonawcy inwestycji. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest na III kwartał 2020 r.

O postępach w realizacji projektu będziemy Państwa niezwłocznie informować.