Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Print Friendly, PDF & Email

 

Ogłoszenie nr 1/2023

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art.  23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Gmina Nałęczów ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1.Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego

Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

  1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Tryb bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywany będą przewozy

 

  • rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych autobusowych przewozów pasażerskich,
  • obszar objęty przedmiotem zamówienia: teren Gminy Nałęczów,
  • określenie linii komunikacyjnych

1) Nałęczów-Strzelce-Piotrowice-Bronice-Bronice-Kol.

2) Nałęczów-Strzelce-Drzewce Kol./Dworzec PKP/;

3) Nałęczów-Strzelce-Czesławice;

4) przewidywana liczba wozokilometrów do 50 000 rocznie.

 

  1. Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: grudzień 2023r.
  2. Przewidywany czas trwania umowy: 12 miesięcy,
  3. Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji
  4. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-biuletyn informacji publicznej,

-tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie,

-strona internetowa organizatora.