Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza osoby samotnie gospodarujące lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej”

Print Friendly, PDF & Email

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.