Magiczne przedszkola

Magiczne przedszkola
Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Projekt partnerski Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gminy Nałęczów i Gminy Bełżyce.

Cel: zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

– utworzenie łącznie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 2 nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat w OWP w Bełżycach (25) oraz OWP w Nałęczowie (20)

– rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych o dodatkowe zajęcia dla łącznie max. 250 dzieci: 100 w OWP Bełżyce i 150 dzieci w OWP Nałęczów

– nabycie przez 3 nauczycie-li wychowania przedszkolnego nowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej do 30.09.2023

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie przedszkola wspierające działania edukacyjne –  sprzęt cyfrowy – laptop z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, tablica interaktywna, drukarka, xero, odtwarzacz CD z nagłośnieniem, sprzęt AGD, meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie kącików tematycznych, materiały plastyczne, książeczki….

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszczeń związane z wydzieleniem sali dla nowotworzonej grupy. Planowane są wyjazdy edukacyjne do Magicznych Ogrodów i na Farmę Iluzji oraz organizacja spotkań okolicznościowych typu (dzień przedszkolaka, jasełka, babci i dziadka, dziecka itp)

 

KOSZTY OGÓŁEM – 1 707 837,34

KOSZTY BEZPOŚREDNIE – 1 423 197,78, w tym:

Gmina Nałęczów – 577 469,88 zł;

Gmina Bełżyce – 591 948,70 zł;