LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do Biura LGD od 21 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 r.

Nabór dotyczy realizacji zadań w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 – Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np..: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki.

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach na stronie: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym