Już we wrześniu rusz projekt „Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”

Już we wrześniu rusz projekt „Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”
Print Friendly, PDF & Email
Szanowni Państwo,

rusza bezpłatny projekt dla uczniów Szkół Podstawowych w Drzewcach, Krzu i Skrzynicach.

Wraz z początkiem września 2017 roku ruszył projekt „Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i współfinansowany przez Fundację PZU. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Drzewcach, Krzu i Skrzynicach. W ramach projektu uczniowie szkół mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, filmowe, fotograficzne, z grafiki komputerowej i o wolontariacie. Głównym celem zajęć jest zachęcenie młodych ludzi do niesienia pomocy- w ramach projektu zorganizowane zostaną charytatywne kiermasze, na których uczniowie będą zbierać datki dla wybranych potrzebujących. Projekt trwał będzie w terminach od 01.09.2017 do 30.06.2018. W celu pozyskania dodatkowych informacji o projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 790 372 335 lub e-mail: centruminicjatyw@wp.pl. Zachęcamy również do śledzenia profilu projektu w mediach społecznościowych „www.facebook.com/zpzupolekcjach.wartopomagac„. 
Fundacja Centrum Inicjatyw