Instalacja biofiltra południowego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nałęczowie

Instalacja biofiltra południowego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email

logo wfoŚigwW dniu 03.06.2016r. Gmina Nałęczów zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację przedsięwzięcia instalacja biofiltra południowego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nałęczowie. Ogólna wartość zadania wyniosła 155402,95 zł. Kwota pożyczki 100000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie została zakończona 15 lipca 2016r.