Informujemy, że przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Nałęczowa informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że rozpoczął przyjmowanie formalnych wniosków pisemnych o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 24 LISTOPADA 2022 R.

 

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie

domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy, lub

2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego, lub

3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

 

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto.

 

Jednocześnie informujemy, że wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) można pobrać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (pokój nr 13), na stronie internetowej www.naleczow.pl lub na stronie BIP https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/

 

  1. Wniosek o zakup składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (e-PUAP) w terminie do 24.11.2022 r.
  2. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skrzynka podawcza: /UMNaleczow/SkrytkaESP

                                                                                    Burmistrz Nałęczowa

                                                                                      /-/

                                                                                    Wiesław Pardyka

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ

Wersja edytowalna wniosku w formacie .doc do pobrania TUTAJ