Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Print Friendly, PDF & Email
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – KULTURA 2024