Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2021 roku zostały wybrane organizacje, które w 2022 roku realizować będą zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert znajduje się poniżej:

Informacja o wynikach otwartego konkursu – SPORT 2022