Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu KULTURY w 2021 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu KULTURY w 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert– dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację zadań publicznych w roku 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat złożonych ofert, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższe zastawienie:

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT KULTURA 2021