Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Biuro Powiatowe w Puławach zaprasza posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie na szkolenie z obsługi aplikacji Portal IRZplus. Aplikacja ta jest przeznaczona do nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych przez Internet. Wszystkich zainteresowanych szkoleniami w formie warsztatów praktycznych w posługiwaniu się aplikacją zapraszamy do siedziby Biura – ul. Czartoryskich 8, w Puławach. Warsztaty prowadzimy codziennie w czasie godzin pracy Biura.

Zainteresowani szkoleniami dla grupy osób na terenie powiatu puławskiego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (81)  886-77-40 w celu organizacji warsztatów.

Z poważaniem
Leszek Lipnicki
Kierownik
Biura Powiatowego
w Puławach

Aplikacja Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń przez Internet