Gminy uzdrowiskowe obradowały w uzdrowisku Szczawnica

Gminy uzdrowiskowe obradowały w uzdrowisku Szczawnica
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa wziął udział w corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które miało miejsce w uzdrowisku Szczawnica.  Poniżej publikujemy notatkę z zebrania:

Tegoroczne obrady zdominowały kwestie, związane z trudną sytuacją finansowo-gospodarczą gmin uzdrowiskowych, wywołaną pandemią COVID-19.

Przykłady zebranych z gmin członkowskich danych, wyraźnie wskazują na gwałtowne załamanie ruchu turystycznego na terenie uzdrowisk oraz katastrofalne skutki finansowe dla podmiotów gospodarczych i gmin. W gminach  uzdrowiskowych zauważa się obniżone wpływy z PIT o ok. 9 % licząc narastająco od początku roku, a straty z tytułu braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej – sięgają aż 70-90%. Opłata ta jest przeznaczona na utrzymanie zieleni, rabat kwiatowych, parków, fontann, deptaków, promenad, tężni i publicznych miejsc rekreacji oraz na realizację innych kosztownych zadań uzdrowiskowych,  przeznaczona jest również na realizację inwestycji uzdrowiskowych, których kontynuacja w obecnej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania. Kolejnym problemem przed którym stanęły aktualnie uzdrowiska jest wprowadzenie „czerwonych stref” na terenie kilku z nich, co doprowadziło do załamania ruchu turystycznego i zamknięcia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Oznacza to dalsze kłopoty gmin uzdrowiskowych, które po lockdownie powoli zaczęły wychodzić z kryzysu.

Jak podkreślali uczestnicy zebrania, pomimo ogromnych trudności, samorządy nadal realizują inwestycje i podejmują się nowych zadań. Jak podkreślali uczestnicy, należy jednak zadać sobie pytanie: na jak długi okres czasu starczy burmistrzom, wójtom i prezydentom determinacji, a przede wszystkim środków finansowych, aby realizować te kosztowne zadania uzdrowiskowe.

W związku z przedstawionymi wyżej kwestiami, uczestnicy Walnego Zebrania Członków SGU RP zdecydowali o kolejnym  wystąpieniu do rządu w sprawie wsparcia finansowego  dla gmin uzdrowiskowych.  Zebrani zdecydowali także o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na promocję uzdrowisk oraz kreowanie prawdziwego wizerunku uzdrowisk w mediach.