Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie 21.06.2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

Środa 21 czerwca 2017 r. będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje przeprowadzone będą w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie, ul. Spokojna 9b w sali konferencyjnej. W tym dniu będą wyłożone do wglądu przykładowe wzory kart do głosowania. Pracownicy delegatury będą informować wyborców o ich prawach, wynikających z Kodeksu wyborczego, uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i zasadach głosowania w wyborach samorządowych jak również o działaniach stale wykonywanych przez Komisarza Wyborczego w Lublinie i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego: wybory i referenda w toku kadencji, czynności związane z wygaszaniem mandatów i obsadą mandatów, nadzór nad rejestrem wyborców, prowadzenie rejestru korzyści.