Czasowe zawieszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych

Czasowe zawieszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych
Print Friendly, PDF & Email

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach informuje, że od dnia 12.05.2020 r do dnia 31.10.2020 r. wstrzymane zostaje przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o tymczasowe magazynowanie tego rodzaju materiałów na terenie własnych nieruchomości. O najbliższym możliwym terminie wznowienia odbioru, poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu od ZZOK stosownego zawiadomienia.