Bezpłatne szkolenia zawodowe

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo

Uprzejmie Państwa  informuję, że Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie rozpoczęła  realizację projektu kierowanego do mieszkańców Państwa gminy.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, stypendia szkoleniowe oraz 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium.

Do udziału zapraszamy osoby pełnoletnie, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Zapraszamy również pracowników , którzy są na wypowiedzeniu lub nie będą mieli przedłużonej umowy o pracę . Uczestnikiem naszego projektu może być również pracownik (osoba nadal/obecnie pracująca), którego pracodawca ( firma, urząd itp.)  dokonał  w ostatnim roku zwolnień  z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

W załączeniu przesyłamy Państwu  ulotkę/plakat do wydruku  z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców Państwa gminy.

W przypadku pytań /dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z naszym biurem , tel :  81 532 12 45; 532 16 88

Z poważaniem
Dyrektor Biura RIG
Andrzej Kozłowsk
————————————-

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9
20-079 Lublin
Tel/fax: 81 532 12 45; 532 16 88

Dokument