Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu KLUTURY – informacja ws. przedłużenia terminów

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu KLUTURY – informacja ws. przedłużenia terminów
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

w zawiązku z wejściem w życie Zarządzenia Nr282/2021 Burmistrza Nałęczowa z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 kwietnia jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – termin składania ofert na  realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r. zostaje wydłużony do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Nałęczowa z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert

Jednocześnie informujemy, że do dnia 6 kwietnia 2021 r. zostaje przedłużony termin zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji oceniającej oferty na  realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.