PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE 2017 – ROZPOCZĘTY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 […]

Ogłoszenie dotyczące PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017. Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej […]

Koncert zespołu Folk For Freaks – 23.09.2017 r. Kazimierz Dolny

Dnia 23.09.2017r. (sobota) o godz. 18.00 odbędzie się koncert zespołu: Folk For Freaks w klimatycznym i unikatowym miejscu, budynku dawnej synagogi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (obecnie Dom Gościnny Beitenu ul. Lubelska 4, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą). Dodatkowe info znajdują się na stronach: https://www.facebook.com/events/772803559590781/ http://www.folkforfreaks.pl/

Protokoły szkodowe (po przymrozkach) są już gotowe do odbioru

Informuję, że protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych zostały podpisane przez Wojewodę Lubelskiego i są gotowe do odbioru w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie przy ul. Lipowej 3, pok. nr 30, w godzinach pracy Urzędu – od 7.30 […]

„Eko-energia w Gminie Nałęczów”

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z naborem rezerwowym do projektu “Eko-energia w Gminie Nałęczów” od 16 października do 10 listopada istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego i podpisania dokumentów na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Zgodnie z zasadami projektu wymianie podlegają wyłącznie piece węglowe. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wizytę w Urzędzie Miejskim […]

Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie”-wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia organizowaną przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu „Kwalifikacje i Doświadczenie” – We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, […]

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

    ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 04.10.2017 w Ośrodku Zdrowia w Kolonii-Drzewce 18 w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (81)503-79-03 Koszt badania komputerowego – 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (badanie dodatkowe) […]

Już we wrześniu rusz projekt “Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”

Szanowni Państwo, rusza bezpłatny projekt dla uczniów Szkół Podstawowych w Drzewcach, Krzu i Skrzynicach. Wraz z początkiem września 2017 roku ruszył projekt „Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i współfinansowany przez Fundację PZU. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Drzewcach, Krzu i Skrzynicach. […]