Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie”-wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie”-wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia organizowaną przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu

„Kwalifikacje i Doświadczenie” – We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Miejsca wyłącznie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe. Każdy uczestnik skorzysta z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 120 godzin szkolenia z wybranego zakresu:

 • Monter instalacji OZE
 • Grafik komputerowy
 • Specjalista ds. finansowo-kadrowych
 • Specjalista ds. księgowych

Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektów zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń.

Jako Organizatorzy projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji dotyczących projektów wśród Państwa petentów, pracowników i społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego