Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów

W dniu 13 października 2023 r. pomiędzy Gminą Nałęczów, a Wojewodą Lubelskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia w 2023 r. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów.

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika o długości 414 mb, budowę przejścia dla pieszych oraz budowę oświetlenia.

Planowane zakończenie realizacji zadania – maj 2024 r.

Przyznane dofinansowanie – 527 608,65 zł

Stan przed rozpoczęciem budowy