06.05.2024r.

Gmina z końcem kwietnia 2024 r. zakończyła realizację zadania Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 462 334,07 zł.

Wzdłuż drogi został zbudowany chodnik o długości ok. 414 mb oraz oświetlenie, które znacznie wpłynęły na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 

Stan po zakończeniu budowy

 

02.01.2024r.

Rozpoczynamy realizację zadania pod nazwą:
Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów
z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 12 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
Do maja 2024 r. powstanie 414 mb chodnika oraz oświetlenie wzdłuż drogi.

Przyznane dofinansowanie to 462 334,07 zł

25.10.2023r.

W dniu 13 października 2023 r. pomiędzy Gminą Nałęczów, a Wojewodą Lubelskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia w 2023 r. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów.

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika o długości 414 mb, budowę przejścia dla pieszych oraz budowę oświetlenia.

Planowane zakończenie realizacji zadania – maj 2024 r.

 

Stan przed rozpoczęciem budowy 03.11.2023