Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.     OGŁASZAJĄCY KONKURS: Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów, NIP: 7162656792, REGON: 431020032 e-mail: sekretariat@naleczow.pl, strona www: http://www.naleczow.pl, http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl 1.  […]

Nałęczów nominowany w konkursie LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016

Nałęczów dawniej – to miasteczko zdrojowe ze starej widokówki. Dziś  to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków turystyczno-rekreacyjnych w Polsce. Ponadto gmina jest interesującym partnerem biznesowym. Władze samorządowe dbają o poziom życia mieszkańców oraz o infrastrukturę komunalną i drogową. Mieszkać lub przebywać w Nałęczowie – to czysta przyjemność.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Nałęczów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 102/2016/D/OZ z dnia 13.04.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony […]

Nowa oferta preferencyjnych pożyczek

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą […]

Oferta pracy

Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także największymi światowymi korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. […]

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów, tel./fax: 81 501 44 81, tel. kom. 667 943 075 e-mail: mopsnal@op.pl www.mops-naleczow.pl Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw osobom, które będą ubiegały się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wydłużył godziny pracy. W okresie […]

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy- najbliższe terminy spotkań

    Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy Celem grupy jest wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń oraz udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, wymiana informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy i innych sytuacjach trudnych. Poszerzanie wiedzy o samej sobie, pozyskiwanie poczucia oparcia, podnoszenie poczucia własnej wartości i sprawstwa. Ponadto, każda uczestniczka: – zdobędzie wiedzę, czym jest […]