Polska Smakuje

nformuję, że jest już dostępna strona internetowa www.polskasmakuje.pl oraz darmowa aplikacja „Polska Smakuje”. Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się  na stronie internetowej producentów produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, producentów mających  w swojej ofercie wyroby regionalne oraz rolników wytwarzających w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także podmioty produkujące zdrową i tradycyjną żywność. Szczegóły […]

„Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”

Informacje o projekcie „Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”: O Altkom Akademii: To największa w kraju, polska firma szkoleniowa, specjalizująca się  szkoleniach biznesowych oraz informatycznych. Mamy siedziby w większych polskich miastach. Nasz lubelski oddział mieści się na ul. Szeligowskiego 6. Altkom ma własną Fundację zajmującą się edukacją i prowadząca działalność charytatywną.  Partnerstwo ze Związkiem: w Gminach szkolić […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-II.32.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-I.36.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej […]

Projekt „POWER OF NEET”

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt „POWER OF NEET”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla […]

Odznaczenia medalami za długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Gminie Nałęczów odbywa się piękna uroczystość odznaczenia medalami przyznanymi przez Prezydenta RP „ Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” małżeństw, które obchodzą 50-letni staż małżeński. W Gminie Nałęczów uroczystość tą obchodzi 24 pary małżeńskie. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się w sali Balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Szkolenie z przygotowania wniosków o przyznanie małych grantów

PROGRAM SZKOLENIA: „PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MAŁYCH GRANTÓW na: – inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej – inicjatywy na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych, w tym seniorów – inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i kulturowego) w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” TERMIN I MIEJSCE […]