Odnawialne źródła energii

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z istnieniem wolnych miejsc w ramach projektu, w dniach od 4 do 8 grudnia można wnosić jeszcze wkład własny i podpisywać umowy na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Kwota wkładu własnego uzależniona jest od liczby paneli instalacji solarnej oraz od mocy pieca. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o […]

Konsultacje PLANU MOBILNOŚCI Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniach od 15 do 30 listopada 2017r.,  Miasto Lublin prowadzi konsultacje dokumentu pod nazwą : „Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025”. W dniu 22 listopada 2017r. w godz. od 16.00 do 19.00, w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Plac Łokietka 1., odbędzie się organizowane przez Departament Inwestycji […]

„Eko-energia w Gminie Nałęczów”

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z naborem rezerwowym do projektu “Eko-energia w Gminie Nałęczów” od 16 października do 10 listopada istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego i podpisania dokumentów na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Zgodnie z zasadami projektu wymianie podlegają wyłącznie piece węglowe. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wizytę w Urzędzie Miejskim […]

Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ruszają prace nad opracowaniem Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025.  W  dniach 19 i 20 lipca 2017r. w sali lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – odbyły się spotkania informacyjno – konsultacyjne z przedstawicielami Gmin tworzących Lubelski Obszar Funkcjonalny. Podczas spotkań zbierane były opinie samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się transportem, propozycje […]

Polska Smakuje

nformuję, że jest już dostępna strona internetowa www.polskasmakuje.pl oraz darmowa aplikacja „Polska Smakuje”. Serdecznie zachęcamy do rejestrowania się  na stronie internetowej producentów produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, producentów mających  w swojej ofercie wyroby regionalne oraz rolników wytwarzających w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także podmioty produkujące zdrową i tradycyjną żywność. Szczegóły […]

„Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”

Informacje o projekcie „Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”: O Altkom Akademii: To największa w kraju, polska firma szkoleniowa, specjalizująca się  szkoleniach biznesowych oraz informatycznych. Mamy siedziby w większych polskich miastach. Nasz lubelski oddział mieści się na ul. Szeligowskiego 6. Altkom ma własną Fundację zajmującą się edukacją i prowadząca działalność charytatywną.  Partnerstwo ze Związkiem: w Gminach szkolić […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-II.32.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej […]