„Majowy Piknik nad Wieprzem”

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zapraszam na „Majowy Piknik nad Wieprzem” połączony z otwarciem kempingu, który odbędzie się w dniu 29 maja 2016 r. w Kośminie nad Wieprzem (gmina Żyrzyn). Program „Majowego Pikniku nad Wieprzem” wygląda następująco: – godz. 9.00 (dla osób, które zgłoszą się na spływ kajakowy) zbiórka […]

Zmiana kryteriów Lokalnej Strategii Rozwoju

Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie projektu zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów. Uwagi można zgłaszać do 25 maja br. Komisja ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która w imieniu Województwa Lubelskiego oceniała Lokalne Strategie Rozwoju złożone […]

Kolonie letnie dla dzieci rolników do 16 r.ż.

Przedstawiam ofertę wyjazdu na kolonie letnie 2016 w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym “RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu, organizowane przez Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie […]

Zapraszamy do udziału w zbiórce pn. „Małe Wielkie Historie”

Szanowni Państwo, Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych – „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości. Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Czekamy na różne obiekty […]

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. “Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Otwock-Lublin- Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)”- odcinek Dęblin- Lublin w km 107,2+83-175,8+50″ w ramach której wykonywana jest budowa, przebudowa i rozbudowa  […]