„Szansa na aktywizację”

„Szansa na aktywizację”
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników z obszaru województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie poniższe warunki:

– będących w wieku 30 lat i więcej;

– będących rolniczkami lub domowniczkami rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadające I lub II profil pomocy ustalony przez właściwy urząd pracy).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Doradztwo zawodowe (grupowe – 24 godziny/grupę i indywidualne – 4 godziny/osobę)
 • Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)
 • Szkolenia zawodowe (170 godz.):

Opieka nad osobami starszymi i animacja czasu wolnego (zgłoszenia do 25.04)

Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii (zgłoszenia do 28.04)

 • 3- miesięczne płatne staże zawodowe.

 

UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
 • materiały szkoleniowe (skrypty);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

 

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 

Zgłoszenia można składać do 25 i 28 KWIETNIA 2017 R. w biurze projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia przyjmowane są również w sobotę i niedzielę: 22-23.04.2017  (22-23.04 Biuro pracuje godzinach 8:00-16:00). Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu „Szansa na aktywizację”

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Agata Kozak

Specjalista ds. projektów unijnych

 

 

a.kozak@ffi.org.pl

ffi

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” FFI

Ul. G. Narutowicza 57/4

20-016 Lublin

Tel./fax 81 532 10 30

Tel. kom. 519 310 560

ffi@ffi.org.pl

www.ffi.org.pl

 

Siedziba rejestracyjna organizacji:

Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

 1. S. Sierpińskiego 24/5

20-448 Lublin

NIP: 9462553005

REGON: 060368615

KRS: 0000306907

 

Uprzejmie informujemy, iż oferowane w niniejszej wiadomości usługi są bezpłatne zatem zgodnie z prawodawstwem wiadomość nie jest ofertą handlową. Państwa adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. Oznacza to, iż, w myśl art. 10 §2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywania od nas informacji o bezpłatnych usługach prosimy o odesłanie niniejszej wiadomości razem ze słowem „NIE” w temacie (tytule).