Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2017 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.          Informuję, że do dnia 9 lutego 2017 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania […]