Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2017 roku,

otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

         Informuję, że do dnia 9 lutego 2017 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego zarządzeniem na194/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenia przedstawiciela/i do komisji dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 9 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

 

 Burmistrz  Nałęczowa

Andrzej Ćwiek