Szkoły na terenie gminy Nałęczów

Nad oświatą pracują tu dwa towarzystwa: Macierz Szkolna i Światło. (…) Oba towarzystwa uzupełniają się: Macierz założyła szkołę elementarną (…); Światło ma dwuklasową szkołę (…). Pospieszam dodać, że oba Towarzystwa: Macierz i Światło, współzawodniczą ze sobą. Jeżeli na przykład Macierz ogłosi zabawę na dochód szkoły, natychmiast Światło urządzi wyborne odczyty Matuszewskiego na ochronkę. Jeżeli Macierz przystąpi do wzniesienia Domu Ludowego, zaraz Światło „na złość” buduje prześliczną ochronkę, której plan zrobił młody, niepospolitej zdolności budowniczy, pan Jan Witkiewicz, a niemało pracy, dozoru i pieniędzy włożył w nią pan Stefan Żeromski. Moi panowie z Macierzy i ze Światła, kłóćcież się tak choćby do końca świata!
Bolesław Prus, „Kurier Warszawski” 1885, nr 155

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów 3, tel. (081) 501 46 03

 

Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Drzewcach

Drzewce Kolonia 82a, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 70 07

www.naleczow.pl/spdrzewce

dyrektor: Magdalena Lewandowska-Piądło

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Piotrowicach

Piotrowice 107, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 70 04

www.sppiotrowice107.szkolnastrona.pl

dyrektor: Iwona Góra

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Sadurkach

Sadurki 106, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 501 77 16

www.spsadurki.republika.pl

dyrektor: Grzegorz Filip

Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Nałęczowie

ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów, tel. (81) 5014029

www.sp.naleczow.pl

dyrektor: Anna Szczęsna

It is not possible to use Google Map element with Openstreetmap provider. Due to Google restrictions it’s not possible to use Openstreetmap and Google Maps on the same page.

Szanowni Państwo

 
W dniu 20 października 2023 r. opublikowaliśmy ogłoszenie Starosty Puławskiego o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 z wyjątkiem dnia 22 listopada 2023 r. - pokój 24 do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów , położonych w gminie Nałęczów-miasto: 0001 Miasto Nałęczów, 0002 Kolonia Nałęczów, 0003 Chruszczów, 0004 Bochotnica, 0005 Charz B, 0006 Charz A.

Więcej informacji w aktualnościach