Budowa ronda w miejscowości Nałęczów na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja, Kolejowej, Armatniej Góry i Poniatowskiego
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Szacowany koszt inwestycji: 2 800 000 zł
Dofinansowanie: 2 520 000 zł

Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie
Celem inwestycji jest poszerzenie oferty uzdrowiskowej i turystycznej miasta.
Szacowany koszt inwestycji: 1 000 000 zł
Dofinansowanie: 850 000 zł

Utworzenie nowych terenów zielonych na terenie miasta Nałęczów, w tym na obszarze Parku Zdrojowego
Celem inwestycji jest podwyższenie walorów estetycznych, środowiskowych oraz atrakcyjności turystycznej miasta
Szacowany koszt inwestycji: 1 000 000 zł
Dofinansowanie: 900 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czesławice
Celem inwestycji jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków do gruntu i wód
Szacowany koszt inwestycji: 7 500 000 zł
Dofinansowanie: 6 750 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cynków
Celem inwestycji jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków do gruntu i wód
Szacowany koszt inwestycji: 4 440 000 zł
Dofinansowanie: 3 996 000 zł

Budowa parkingu przy drodze powiatowej 2202 L – Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów
Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Nałęczowa
Szacowany koszt inwestycji: 520 000 zł
Dofinansowanie: 520 000 zł

Budowa siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie
Celem inwestycji jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostkę dla mieszkańców
Szacowany koszt inwestycji: 5 500 000 zł
Dofinansowanie: 3 000 000 zł