Informujemy, że Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu, pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich w Nałęczowie.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Planuje się również budowę chodnika i przebudowę zjazdów na posesje, które zostaną wybrukowane i dostosowane do nowej nawierzchni jezdni tak, aby nie stanowiły bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania:  154 343, 00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 308 686, 63 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Ulica Batalionów Chłopskich po przebudowie:

 

[Opublikowano: 16.11.2019 r.]:

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, ze w dniu 06.11.2019 r. rozpoczynają się roboty związane z przebudową nawierzchni ulicy Batalionów Chłopskich w Nałęczowie. Prace potrwają do 16.11.2019 r.

Za utrudnienia spowodowane robotami przepraszamy.