Lokalizacja: Sala posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pok. nr 16