Szkoły na terenie gminy Nałęczów

Nad oświatą pracują tu dwa towarzystwa: Macierz Szkolna i Światło. (…) Oba towarzystwa uzupełniają się: Macierz założyła szkołę elementarną (…); Światło ma dwuklasową szkołę (…). Pospieszam dodać, że oba Towarzystwa: Macierz i Światło, współzawodniczą ze sobą. Jeżeli na przykład Macierz ogłosi zabawę na dochód szkoły, natychmiast Światło urządzi wyborne odczyty Matuszewskiego na ochronkę. Jeżeli Macierz przystąpi do wzniesienia Domu Ludowego, zaraz Światło „na złość” buduje prześliczną ochronkę, której plan zrobił młody, niepospolitej zdolności budowniczy, pan Jan Witkiewicz, a niemało pracy, dozoru i pieniędzy włożył w nią pan Stefan Żeromski. Moi panowie z Macierzy i ze Światła, kłóćcież się tak choćby do końca świata!
Bolesław Prus, „Kurier Warszawski” 1885, nr 155
 
 
 
 

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów 3, tel. (081) 501 46 03

Gimnazjum w Piotrowicach
Piotrowice 107, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 72 05
gimpiotrowice@wp.pl
dyrektor: Waldemar Adamczyk

Gimnazjum w Sadurkach
Sadurki 106, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 501 77 16
dyrektor: Jolanta Rybka

Szkoła Podstawowa w Czesławicach
Czesławice 13, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 77 59
dyrektor: Zofia Góral

Szkoła Podstawowa im. E. Szelburg-Zarembiny w Drzewcach
Drzewce Kolonia 82a, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 70 07
dyrektor: Renata Koput
www.naleczow.pl/spdrzewce

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Piotrowicach
Piotrowice 107, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 503 70 04
dyrektor: Iwona Góra

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Sadurkach
Sadurki 106, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 501 77 16
www.spsadurki.republika.pl
dyrektor: Grzegorz Filip