Zmiana kryteriów Lokalnej Strategii Rozwoju

Zmiana kryteriów Lokalnej Strategii Rozwoju
Print Friendly, PDF & Email

Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie projektu zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów. Uwagi można zgłaszać do 25 maja br.

Komisja ds. wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która w imieniu Województwa Lubelskiego oceniała Lokalne Strategie Rozwoju złożone przez LGD, wskazała, że konieczne jest uzupełnienie przyjętych przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” kryteriów oceny i wyboru projektów o jeszcze jedno kryterium wynikające z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Chodzi o preferencje dla miejscowości z liczbą mieszkańców poniżej 5 tys., w których mają być realizowane przedsięwzięcia niekomercyjne.

W związku z tym proponuje się dodatkowe kryterium pn. „miejsce realizacji operacji” do oceny operacji w ramach następujących przedsięwzięć w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju: 2.1.1 – „Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej”; 2.1.2 – „Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej” oraz 2.2.1 – „Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego”.

Poniżej publikujemy uchwałę Zarządu wraz z załącznikiem, w którym na czerwono wpisano proponowane zmiany.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 25 maja br. drogą elektroniczną (lgd@zielonypierscien.eu), faksem (81 50 16 140), osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

 

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Załącznik do Uchwały