Złóż deklarację o źródle ciepła do końca czerwca

Złóż deklarację o źródle ciepła do końca czerwca
Print Friendly, PDF & Email

Pozostały ostatnie dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do 30 czerwca br. każdy właściciel / współwłaściciel /zarządca budynku / lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW, ma obowiązek złożenia takiej  deklaracji.

Dokument można złożyć za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl ( w tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny ) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, tel. 81 50 14 500 wewn. 32, pokój 29.

Wzory deklaracji dostępne są na naszej stronie internetowej: