Zgłoś się do projektu „Nowe perspektywy”.

Zgłoś się do projektu „Nowe perspektywy”.
Print Friendly, PDF & Email
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt o nazwie „Nowe perspektywy”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, których zakład pracy posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
• Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, których zakład pracy posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

• Osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa lubelskiego wyłącznie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.