Zaproszenie do współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

Zaproszenie do współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Spotkanie w Nałęczowie odbędzie się 18 stycznia 2023 r., o godzinie 16.00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury (sala klubowa na parterze).

Swoje propozycje do tego dokumentu przekazywać można wypełniając kartę zadania, dostępną TUTAJ. Kartę należy przesłać do 15 stycznia 2023 r. na adres: lgd@zielonypierscien.eu lub na adres biura: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Pełna treść zaproszenia:

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców  i przedstawicieli jednostek publicznych na otwarte spotkania poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR).

Odbędą się one w każdej gminie należącej do LGD i będą dotyczyć propozycji celów końcowych, przedsięwzięć i planowanych działań do realizacji w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dokument ten będzie m.in. wskazywał możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do LGD.

Jednocześnie zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do przedstawienia propozycji zadań do realizacji na obszarze 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn) należących do LGD „Zielony Pierścień”. Propozycje te ułatwią nam pracę nad określeniem obszarów wsparcia, które będą mogły być finansowane z Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027.

Wypełnioną kartę zadania prosimy przesłać w terminie do 15 stycznia 2023 r. na adres mailowy: lgd@zielonypierscien.eu lub na adres biura: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Proponowane terminy i lokalizacja spotkań, które mają charakter otwarty:

– 10 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 – Wojciechów, Gminny Ośrodek Kultury – Wieża Ariańska (sala konferencyjna na parterze),

11 stycznia 2023 r. (środa), godz. 16.00 – Kurów, Gminny Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),

12 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 16.00 – Żyrzyn, Gminna Biblioteka Publiczna, (sala spotkań, pierwsze piętro),

13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 16.00 – Gołąb (gm. Puławy), Gminny Ośrodek Kultury,

16 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Kazimierz Dolny, tzw. „Wikarówka” przy ul. Nadrzecznej 7,  siedziba Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynności pw. św. Anny,

17 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 – Janowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 1,

18 stycznia 2023 r. (środa), godz. 16.00 – Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),

19 stycznia 2023  r. (czwartek), godz. 16.00 – Markuszów, Gminny Dom Kultury,

20 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 16.00 – Wąwolnica, Gminny Dom Kultury,

23 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 93 (sala klubowa na parterze),

24 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 –  Baranów, Gminne Centrum Kultury.

 

Serdecznie zapraszamy!”