Zapraszamy na spotkanie ws. „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów”

Zapraszamy na spotkanie ws. „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów”
Print Friendly, PDF & Email

W związku z aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów” zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na I spotkanie informacyjne mające na celu zapoznanie z procedurą zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.01.2020r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nałęczowie ul. Spółdzielcza 17, o godz. 17.30.

Spotkanie informacyjne – szczegóły!