Zapraszamy do udziału w Rajdzie „Zapory”

Zapraszamy do udziału w Rajdzie „Zapory”
Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Rajdzie „Zapory”. 9 edycja Rajdu im. Mjr. Cc Hieronima Dekutowskiego PS. „Zapora” odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2022 r. Rajd wystartuje w sobotę o godz. 9:00 z Bełżyc. Trasa biegnie przez Wojciechów i Nowy Gaj, kończąc się w Nałęczowie, gdzie przy pomniku na ul. Harcerskiej o godz. 16:15 odbędzie się Msza Św. Stamtąd uczestnicy przejdą pod plac przy Urzędzie Miasta, na którym odbędzie się finał Rajdu: losowanie nagród dla uczestników i poczęstunek.

Celem rajdu jest edukacja historyczno-patriotyczna społeczności lokalnej. To wydarzenie ma upamiętnić heroiczną walkę o niepodległość Polski. Podczas Rajdu zostanie przeprowadzony konkurs historyczny, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, poznanie bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji oraz zachęcanie do poznawania historii własnego regionu. W marszu weźmie udział Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”, której to członkowie przytaczać będą historie z tamtego okresu oraz prezentować stroje i uzbrojenie polskich bohaterów.

Mjr. Cc Hieronim Dekutowski PS. „Zapora” w czasie niemieckiej okupacji był cichociemnym, bronił ludność Zamojszczyzny przed represjami, a jako szef Kedywu AK w Inspektoracie Lu-blin-Puławy przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Po wojnie jeden z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki. Najbardziej znany i poszukiwany przez szwadrony NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny.

Podczas próby przedostania się na Zachód, wskutek zdrady, aresztowany. Po trwającym po-nad rok, brutalnym śledztwie, skazany na karę śmierci i 7 marca 1949 r., wraz z sześcioma podkomendnymi stracony w katowni bezpieki na ul. Rakowieckiej w Warszawie. W Lublinie, z inicjatywy Fundacji „Pamiętamy”, związanej z Ligą Republikańską, odsłonięto niedawno pomnik „Zapory”.

Źródło: podziemiezbrojne.ipn.gov.pl