Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas niezwykle ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Dokument wskazuje wizje, cele strategiczne i priorytety, których realizacja ma prowadzić do rozwoju gmin i powiatów tworzących obszar. Jest „drogowskazem” dla jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w  LOM oraz podejmowanych przez nie działań. Strategia zawiera kompleksowy plan na wykorzystanie możliwych potencjałów oraz przezwyciężenie istniejących problemów poprzez realizację odpowiednich działań, w tym również projektów zintegrowanych i partnerskich. Została opracowana przez pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przy pełnej współpracy z Partnerami LOM i koordynatorami Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Gminy Nałęczów odbędzie się 10 maja w godzinach: 12.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3. Spotkanie przeznaczone będzie dla mieszkańców gmin: Jastków, Nałęczów, Wojciechów i Garbów.

Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji o konsultacjach, a także dokument strategii oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie zit.lublin.eu/lom

Do udziału zachęcamy również osoby niesłyszące. Prosimy o zgłoszenie konieczności tłumaczenia Polski Język Migowy (PJM)  drogą mailową: zit@lublin.eu minimum 4 dni przed spotkaniem.

Raport końcowy uwzględniający informacje zwrotne z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych wraz z analizą, wnioskami końcowymi i rekomendacjami zostanie umieszczony do Państwa wiadomości na stronie zit.lublin.eu/lom po zakończeniu konsultacji.